Tiện ích tiếng Việt trên Excel. Đổi bảng mã Font chữ tiếng Việt trên Excel chính xác, chuẩn, nhanh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là một add-in cho phần mềm soạn thảo bảng tính Microsoft Excel, giúp bạn đổi bảng mã tiếng Việt (TCVN3, VNI, UNICODE) một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Đây là một tiện ích rất hay, nhỏ gọn và miễn phí của tác giả Nguyễn Ngọc Đức dành cho những người thường xuyên sử phần mềm soạn thảo bảng tính Microsoft Excel để tính toán:

Xem hướng dẫn bằng hình ảnh tại đây: https://tinyurl.com/HDDBMEX

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

https://tinyurl.com/DBMTVEX

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG