• Ngô Thi Tâm Giao
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Nguyễn Thị Cẩm
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Nguyễn Thị Điệp
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Mai Thị Hạnh
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Nguyễn Thị Vân Anh
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Tổ phó
 • Phạm Thị Bích Thuỷ
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Tổ trưởng