Cắt hình ảnh thành hình tròn hình trái tim và bất kỳ hình dạng nào trong PowerPoint

Lượt xem:

Đọc bài viết

Khi dùng công cụ để Crops hình ảnh trong Powerpoint chúng ta chỉ cắt được hình ảnh với hình dáng là hình vuông hoặc hình chữ nhật. Bạn không thết cắt một phần nội dung hình ảnh với hình dạng bất kỳ khác. Với bài hướng dẫn sau bạn sẽ cắt được hình với hình dạng bất kỳ bạn muốn.

XEM VIDDEO HƯỚNG DẪN