• Nguyễn Thành Vinh
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0905517565
 • thanhvinhdtntcumgar@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
 • HỒ THỊ THU HÀ
 • Chi Bộ Đảng
 • ỦY VIÊN
 • TRẦN NGỌC TUẾ
 • Chi Bộ Đảng
 • ỦY VIÊN
 • TRẦN THỊ VÂN
 • Chi Bộ Đảng
 • ỦY VIÊN
 • TRỊNH ĐÌNH CHINH
 • Chi Bộ Đảng
 • PHÓ BÍ THƯ