Hình ảnh – Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp Huyện -Năm học 2013 – 2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm phát huy tính tích cực và tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên để nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, các sản phẩm sáng tạo phục vụ thiết thực cho việc đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hội thi cũng là dịp để cán bộ, giáo viên các trường giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau; hình thành phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy học mạnh mẽ trong các nhà trường…

 

HÌNH ẢNH TẠI HỘI THI

Quang cảnh trong buổi khai mạc

500


Một giáo viên đang thuyết minh đồ dùng

500

Thực hiện Ban Quản trị