Trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch của bộ phận thư viện cùng Ban giám hiệu nhà trường về việc Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 . Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào ngày 19/4/2024. Nhà trường đã tổ hoạt động... ...
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 – 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LĂK

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 – 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LĂK

Lượt xem:

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 – 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LĂK ...