THCS Lương Thế Vinh thông báo chuyển qua hình thức dạy học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THCS Lương Thế Vinh thông báo: Theo thông báo của Sở Y Tế ngày 27/2/2022 thị trấn Quảng Phú chuyển sang vùng cam (cấp độ 3). Vì vậy toàn trường chuyển sang học trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams từ ngày 28/2/2022.

Đề nghị quý PHHS kết hợp nhà trường nhắc nhở con em chuẩn bị phương tiện máy móc vào học đúng giờ theo Thời khoá biểu số 17. Thời khoá biểu số 17 các em có thể truy cập liên kết sau: https://tinyurl.com/tkbltv17 để tải về thực hiện. Trân trọng cảm ơn.