Sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Ứng xử có văn hoá trên mạng xã hội”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023 về việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt dưới cờ nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là kĩ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. Ngày 12/12/2022, Liên đội trường THCS Lương Thế Vinh hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Ứng xử có văn hoá trên mạng xã hội” Đây là hoạt động nhằm giúp học sinh có nhận thức, hiểu biết sâu sắc về mạng xã hội và những quy định của pháp luật về an ninh mạng để từ đó có ý thức sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật; đồng thời cung cấp cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của Luật An ninh mạng vừa có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

HÌNH ẢNH TẠI BUỔI SINH HOẠT DƯỚI CỜ

XEM VIDEO TIỂU PHẨM