Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Lương Thế Vinh năm học 2020 – 2021, đề ra phương hướng hoạt động trong năm học 2021 – 2022 và kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, sáng ngày 08/01/2022, tại trường THCS Lương Thế Vinh đã tổ chức Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2021 – 2022

Về phía nhà trường, có thầy giáo Nguyễn Thành Vinh – Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu. Về phía PHHS, có ông Vũ Lê Mai – Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; các ông bà trong Ban đại diện cha mẹ học sinh chi hội lớp.

Tại Hội nghị, thầy giáo Nguyễn Thành Vinh – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo những nét tiêu biểu về kết quả hoạt động của nhà trường năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thầy Hiệu trưởng khẳng định, những thành quả đạt được trong năm học qua không chỉ thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò mà đó còn thể hiện kết quả tốt đẹp sự phối hợp của phụ huynh với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh; thầy Hiệu trưởng cũng giải trình ý kiến, kiến nghị của phụ huynh tại  cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp đầu năm học 2021-2022. Thay mặt nhà trường, thầy hiệu trưởng đề xuất với phụ huynh tăng cường phối hợp tích cực, hiệu quả hơn nữa với nhà trường trong công tác quản lí, giáo dục học sinh.

Hội nghị kết thúc trong sự nhất trí cao của phụ huynh với nghị quyết Hội nghị. Sự đồng thuận, thống nhất của quý vị phụ huynh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường là động lực và sự thuận lợi để trường THCS Lương Thế Vinh thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học 2021 – 2022