DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 TÁCH RA ĐỂ HỌC TỪ NGÀY 27/4/2020.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Danh sách các lớp khối 9 tách ra theo thứ tự trong sổ điểm để học hai buổi, các em ở số thứ tự lẻ học vào buổi sáng theo thời khóa biểu 7h00 vào sinh hoạt 15p, đúng 7h15 vào học tiết 1.
Các em ở số thứ tự chẳn sẻ học vào buổi chiều cũng theo Thời khóa biểu buổi sáng nhưng đổi sang học chiều, 12h45 vào sinh hoạt lớp, đúng 13h vào học tiết 1.
Riêng ngày thứ 2 không chào cờ nên cả buổi sáng và chiều đôn từ tiết 2, 3, 4, 5 lên thành tiết 1, 2, 3, 4.