Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THCS Lương Thế Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/03/2023, Công đoàn trường long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THCS Lương Thế Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự dại hội có Ông Phạm Thanh Quang Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Cư M’gar, cùng toàn thể công đoàn viên nhà trường.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn cơ sở Trường THCS Lương Thế Vinh đã tiếp tục phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với lãnh đạo nhà trường chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động trong nhà trường; phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan cho người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn đã vận động đoàn viên công đoàn tích cực thực hiện các cuộc vận động và tham gia các phong trào của Công đoàn, củng cố xây dựng Công đoàn nhà trường ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã tổng kết đánh giá phong trào và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, nêu bật những thành tích đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua Chương trình, phương hướng, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp cụ thể, hoạt động có trọng tâm, thiết thực, phù hợp với đặc thù của đơn vị trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, đại biểu tham dự đại hội Công đoàn huyện Cư M’gar.

Đại hội đã được ý kiến phát biểu chỉ đạo, hướng dẫn của Ông Phạm Thanh Quang Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Cư M’gar, về công tác phối hợp hoạt động, về tổ chức các phong trào, về trách nhiệm thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, xây dựng công đoàn cơ sở ngày một phát triển và vững mạnh.