Merge Shapes cắt hình ảnh thành hình dạng bất kỳ trong PowerPoint

Merge Shapes cắt hình ảnh thành hình dạng bất kỳ trong PowerPoint

Lượt xem:

Merge shape (hợp hình) được biết đến như một công cụ cơ bản và thường được sử dụng trong các slide. Bạn có thể tạo sơ đồ trong chỉnh sửa Powerpoint bằng hình khối, và có thể trình diễn các nội dung khác nhau ...
Cập nhật nhập nhu cầu cần hỗ trợ chương trình máy tính cho em

Cập nhật nhập nhu cầu cần hỗ trợ chương trình máy tính cho em

Lượt xem:

HƯỚNG DẪN BẤM VÀO LIÊN KẾT LỚP MÌNH ĐỂ NHẬP 6A1 7A1 8A1 9A1 6A2 7A2 8A2 9A2 6A3 7A3 8A3 9A3 6A4 7A4 8A4 9A4 6A5 7A5 8A5 9A5 7A6 8A6 9A6 7A7 8A7 9A7 ...