Hướng dẫn cài đặt, sử dụng tiện ích tạo mục lục tự động trên Word đơn giản, chính xác, chuẩn, nhanh

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng tiện ích tạo mục lục tự động trên Word đơn giản, chính xác, chuẩn, nhanh

Lượt xem:

Đây là một add-in cho phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, tạo mục lục cho tài liệu văn bản một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Đây là một tiện ích rất hay, nhỏ gọn và miễn phí của tác giả Nguyễn Ngọc Đức dành cho những người thường xuyên sử phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để soạn thảo văn bản. Xem hướng dẫn... ...
Hướng dẫn cài đặt, sử dụng tiện ích đổi bảng mã tiếng Việt trên Word chính xác, chuẩn, nhanh

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng tiện ích đổi bảng mã tiếng Việt trên Word chính xác, chuẩn, nhanh

Lượt xem:

Đây là một add-in cho phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, giúp bạn đổi bảng mã tiếng Việt (TCVN3, VNI, UNICODE) một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác .Việt. Đây là một tiện ích rất hay, nhỏ gọn và miễn phí của tác giả Nguyễn Ngọc Đức dành cho những người thường xuyên sử phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để soạn thảo văn bản.... ...
Tiện ích sắp xếp tiếng Việt trên Excel chính xác, chuẩn, nhanh

Tiện ích sắp xếp tiếng Việt trên Excel chính xác, chuẩn, nhanh

Lượt xem:

Đây là một add-in cho phần mềm bảng tính thông dụng Excel, giúp bạn xử lý sắp xếp tiếng Việt (nhất là khi dùng font Unicode) một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác theo thứ tự ABC tiếng Việt. Đây là một tiện ích rất hay, nhỏ gọn và miễn phí của tác giả Nguyễn Ngọc Đức dành cho những người thường xuyên sử dụng bảng tính Excel: sắp... ...