Trường THCS Lương Thế Vinh:Tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 11/10/2022 trường THCS Lương Thế Vinh phối hợp với Công an huyện Cư M’gar tổ chức chuyên đề: Tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho hơn chín trăm giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hiểu biết về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đồng thời, thông qua đó, chính mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh trở thành tuyên truyền viên, tích cực vận động gia đình và cộng đồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm mạng, mua bán người, tệ nạn bạo lực trong học đường.