THCS Lương Thế Vinh Tổ chức Hội Nghị Phụ huynh học sinh năm học 2013 – 2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào lúc 13h 30 ngày 14/09/2013 trường THCS Lương Thế Vinh trọng tổ chức Hội Nghị Phụ huynh học sinh năm học 2013 – 2014, đến dự đại hội có BGH nhà trường, đại diện Công Đoàn, Đoàn thể trong nhà trường và cùng các quý phụ huynh.

Hội Nghị đã thống nhất cao với kế hoạch hoạt động của nhà trường và nhiệt quyết ủng hộ lãnh đạo nhà trường cũng như tập thể hội đồng sư phạm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 – 2014

Sau 2h làm việc Hội Nghị chóng bầu được 07 quý phụ huynh vào Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh năm học 2013 – 2014, một điều đáng mừng là đa phần các quí phụ huynh đã tự nguyện vào Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh đểu có nhiều đóng góp cho nhà trường. Đại hội kết thúc các quý phụ huynh về dự đại hội đều phấn khởi cho năm học mới.


Một số hình ảnh của Đại Hội

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh của buổi hội nghị
Ông Trương Ngọc Chung Trưởng Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động trong năm học 2012 – 2013 và Phương hướng  hoạt động năm 2013 – 2014


Tại Hội Nghị Thầy Hoàng Gia Thiện Bí thư chi bộ – Hiệu Trưởng nhà trường đã báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường trong năm học 2012 – 2013 , và giải trình các ý kiến của quý phụ huynh trong phiên họp phụ huynh tại các lớp.

Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh năm học 2013 – 2014

Thực hiện Ban Quản trị