Sáng kiến kinh nghiệm: Những biện pháp giúp hoc sinh học tốt chuẩn mực đạo đức và pháp luật ở môn giáo dục công dân cấp THCS

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm: Những biện pháp giúp hoc sinh học tốt chuẩn mực đạo đức và pháp luật ở môn giáo dục công dân cấp THCS
Loại tài nguyên Nghiên cứu khoa học, Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin Những-biện-pháp-giúp-học-sinh-học-tốt-chuẩn-mực-đạo-đức-và-pháp-luật-ở-môn-giáo-dục-công-dân-cấp-THCS-Trường-thcs-Lương-Thế-Vinh-Nguyễn-Thị-Hà.doc.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 746 kB
Ngày chia sẻ 03/11/2020
Lượt xem 1035
Lượt tải 46
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Do yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống, xã hội với yêu cầu đặc trưng của bộ môn Gi¸o dôc c«ng d©n trong trường trung học cơ sở. §ể đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung phương pháp dạy và học. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Những biện pháp giúp học sinh học tốt chuẩn mực đạo đức và pháp luật ở môn giáo dục công dân cấp trung học cơ sở “.