Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp xây dựng Tập thể sư phạm đoàn kết tại trường THCS Lương Thế Vinh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp xây dựng Tập thể sư phạm đoàn kết tại trường THCS Lương Thế Vinh
Loại tài nguyên Nghiên cứu khoa học, Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin 2019.docx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Dung lượng 48.62 kB
Ngày chia sẻ 09/11/2020
Lượt xem 6477
Lượt tải 437
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết. Thành công, Thành công, Đại thành công” vì đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết để thành công, tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả di chúc cũng như xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động của Bác. Trong sự nghiệp Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời kỳ đổi mới hiện nay của đất nước, sự đoàn kết của toàn dân tộc, đều thể hiện thống nhất mục tiêu của Đảng, góp phần ra sức đưa đất nước ngày càng phồn thịnh. Trong mỗi đơn vị nhà trường cũng vậy, trọng tâm là công tác dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng học sinh. Để thực hiện điều này, nhà trường cần phải tổ chức phối hợp mọi đoàn thể trong nhà trường xây dựng một tập thể nhà trường đoàn kết, vững mạnh mới nâng cao được chất lượng dạy và học; trong Hội đồng sư phạm nhà trường nếu nội bộ mất đoàn kết sẽ mang đến một hậu quả không lường trước được, mọi mục tiêu phát triển giáo dục của nhà trường sẽ khó thành công.

Tập thể sư phạm trong nhà trường THCS đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch giáo dục của nhà trường. Một tập thể sư phạm trong nhà trường THCS vững mạnh là một tập thể thực sự đoàn kết, có trách nhiệm cao, có kỉ cương, có nề nếp, tâm huyết với nghề, thân thiện trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đồng chí, luôn giúp đỡ nhau cùng nhau tiến bộ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chính vì vậy trong một trường học, đưa ra được những biện pháp giải pháp đẻ xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh, luôn giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ trong công tác  chuyên môn là vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Chỉ có như vậy mới có thể đáp ứng được yêu cầu dạy và hoc, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới trong sự nghiệp giáo dục hiện nay.

Chính vì tầm quan trọng của đoàn kết nội bộ nhà trường có ý nghĩa quan trọng và đối với trường học và để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, song song bên cạnh công tác chỉ đạo chuyên môn, tôi vẫn thường xuyên tìm ra những biện pháp để xây dựng đoàn kết, nội bộ, tập thể vững mạnh. Vì thế tôi đã chọn cho mình đề tài “Một số biện pháp xây dựng  đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm trường THCS”