Chuyên đề: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học NNLT Pascal

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Chuyên đề: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học NNLT Pascal
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 04/07/2018
Lượt xem 2819
Lượt tải 293
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ngôn ngữ lập trình Pascal trong trường THCS

Nội dung chuyên đề bạn có thể click vào các đường liên kết để xem hoặc tải về:


+ Tiến trình làm việc

+ Ôn thi HSG ngôn ngữ lập trình Pascal

+ Một số kinh nghiệm dạy học NNLT Pascal

Ban Quản trị