Chuyên đề: Giải pháp xây dựng Website tại trường THCS

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Chuyên đề: Giải pháp xây dựng Website tại trường THCS
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 04/07/2018
Lượt xem 1444
Lượt tải 20
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Một trường học cần có và phải có một website cho riêng mình để bắt kịp với thời đại số ngày một lan rộng mọi lúc, mọi nơi và mọi lĩnh vực, để đáp ứng môi trường giảng dạy hiện đại và khoa học. Yêu cầu này ngày một cần thiết!

Một trường học có một Website để:

Giới thiệu, quảng bá, thông báo quá trình giảng dạy, hoạt động chuyên môn đến đông đảo mọi người.

Là một kênh liên lạc hiệu quả từ nhà trường đến giáo viên, học sinh cũng như từ nhà trường và giáo viên đến phụ huynh học sinh .

Là một công cụ quản lý hữu ích cho nhà trường và giáo viên quản lý nhân sự, điểm, sổ sách, học sinh ….

Giúp giáo viên muốn quản lý điểm, hồ sơ, danh  sách học sinh, lớp học.

Giúp phụ huynh muốn tra cứu điểm, thời khóa biểu cũng như giám sát quá trình học tập rèn luyện con em mình sẽ truy cập và  nhận thông báo từ Website.

500

Nên nhớ rằng có rất nhiều đối tượng quan tâm đến website của nhà trường:

– HS quan tâm đến thông báo thi cử, các môn thi, điểm số, sự kiện sắp xảy ra.

– Phụ huynh muốn tìm hiểu con mình đang học những gì (thời khóa biểu, điểm số), các thông báo của giáo viên và Ban giám hiệu.

– Người chưa phải là phụ huynh thì muốn tìm hiểu về nhà trường để quyết định cho con em theo học.

– Người muốn tiếp xúc với trường thì muốn tìm các số điện thoại để liên lạc với phòng ban hoặc một giáo viên nào đó.

– Giáo viên thì muốn thấy tên hoặc hình của mình xuất hiện trên website của trường, muốn thấy mình là một bộ phận của trường.

Bạn bấm vào liên kết dưới đây để tải về:

Chuyên đề: Giải pháp xây dựng Website tại trường THCS

Thực hiện: Nguyễn Ngọc Đức