Chuyên đề: Áp dụng CNTT vào giảng dạy và bồi dưỡng HSG cờ vua

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Chuyên đề: Áp dụng CNTT vào giảng dạy và bồi dưỡng HSG cờ vua
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 04/07/2018
Lượt xem 1250
Lượt tải 27
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Chuyên đề: Áp dụng CNTT vào giảng dạy và bồi dưỡng HSG cờ vua.

Người thực hiện: Nguyễn Văn Sỹ – Giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ