• NGUYỄN NGỌC NGHỊ
 • Tổ Lý- CN
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • HOÀNG THỊ MỸ HẰNG
 • Tổ Lý- CN
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • LÊ THỊ HIỆP
 • Tổ Lý- CN
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • HOÀNG TÚ HẠNH
 • Tổ Lý- CN
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • TRỊNH ĐÌNH CHINH
 • Tổ Lý- CN
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG