• Ngô Thi Tâm Giao
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Nguyễn Thị Cẩm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Nguyễn Thị Điệp
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Mai Thị Hạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Nguyễn Thị Vân Anh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • Phạm Thị Bích Thuỷ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Nguyễn Thị Hà Ninh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: MĨ THUẬT TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Ngô Huy Hoàng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: MĨ THUẬT TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • Phùng Tuyết Thương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Âm nhạc TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG HỢP ĐỒNG
 • Nguyễn Thị Thu Yên
 • Tổ Chuyên Môn
 • CHUYÊN MÔN: Âm nhạc TRÌNH ĐỘ: Đại học
 • Nguyễn Thị Lan
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Âm nhạc TRÌNH ĐỘ: Đại học
 • Trần Công Nhân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Vũ Thị Lý
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • Nguyễn Thị Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: GDCD TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • Hồ Thị Liễu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Nguyễn Thị Yến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Trần Thị Vân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • CHUYÊN MÔN: Sử - GDCD TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Nguyễn Thị Hồng Lý
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trần Đình Đănh Khoa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Nguyễn Văn Sỹ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Lê Thị Sơn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trần Thị Thảo
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Phan Thị Xuyến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trần Ngọc Tuế
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • Phan Thị Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Chung Thị Phi Yến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trần Thị Hồng Vân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trần Thị Thanh Tùng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Phan Thị Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Hồ Văn Quỳnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Phạm Quốc Hoàng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Hồ Thị Thu Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • NGUYỄN NGỌC NGHỊ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • HOÀNG THỊ MỸ HẰNG
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • LÊ THỊ HIỆP
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • HOÀNG TÚ HẠNH
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
 • TRỊNH ĐÌNH CHINH
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • CHUYÊN MÔN: LÝ - KTCN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
 • Đoàn Thị Ngọc Hải
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Ngữ văn Trình độ: Đại học Năm sinh: 1979
 • Nguyễn Thị Cúc
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Văn – Đoàn Đội Trình độ: Đại học Năm sinh: 1979
 • Ngô Thị Lan Anh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Văn - Sử Trình độ: Đại học Năm sinh: 1979
 • Bùi Văn Bính
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Văn – Đoàn Đội Trình độ: Cao đẳng Năm sinh: 1976
 • Hoàng Thị Sen
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Ngữ văn Trình độ: Đại học Năm sinh: 1959
 • Nguyễn Ngọc Khải
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • Văn – Đoàn Đội Trình độ: Đại học Năm sinh: 1974
 • Nguyễn Thị Hiền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Văn _ Hán nôm Trình độ: Cao đẳng Năm sinh: 1963
 • Phạm Thị Hồng Minh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Ngữ văn Trình độ: Cao đẳng Năm sinh: 1962
 • Nguyễn Thị Quyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Ngữ văn Trình độ: Đại học Năm sinh: 1961
 • TrầnThị Tuyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Ngữ văn Trình độ: Đại học Năm sinh: 1959
 • Đỗ Thị Hương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Ngữ văn Trình độ: Đại học Năm sinh: 1959