Merge Shapes cắt hình ảnh thành hình dạng bất kỳ trong PowerPoint

Lượt xem:

Đọc bài viết

Merge shape (hợp hình) được biết đến như một công cụ cơ bản và thường được sử dụng trong các slide. Bạn có thể tạo sơ đồ trong chỉnh sửa Powerpoint bằng hình khối, và có thể trình diễn các nội dung khác nhau