Kế Hoạch Tuyển Sinh Vào Lớp 6 Thcs Năm Học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Lương Thế Vinh lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau

Kế Hoạch Tuyển Sinh Vào Lớp 6 Thcs Năm Học 2018 – 2019

          Thực hiện Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Thực hiện Công văn số 06/PGDĐT ngày 24/05/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện CưMgar về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 – 2019.

          Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Lương Thế Vinh lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

 1. Đặc điểm tình hình:
  Trường THCS Lương Thế Vinh có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 1 hiệu trường, 2 phó hiệu trưởng, 56 giáo viên và 7 nhân viên.
  Trường có 17 phòng xây dựng kiên cố, 2 phòng học tin học, 01 phòng thực hành.
 2. Nội dung của kế hoạch tuyển sinh:
  – Trườngtham mưu Phòng GDĐT trình UBND huyện ra quyết địnhthành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 – 2019 (Nộp danh sách đề nghị hội đồng tuyển sinh qua bộ phận TCCB Phòng GD&ĐT ngày 02/7/2018)

– Gửi kế hoạch và thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 của trường cho UBND thị trấn Quảng Phú nhờ thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh để Phụ huynh và học sinh nắm rõ các yêu cầu của việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 – 2019.
– Trường phấn đấu tuyển sinh 100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào lớp 6 năm học 2018 – 2019.  (Trừ số HS đã trúng tuyển vào trường THCS Nguyễn Tất Thành Và trường PTDT Nội Trú)
3. Đối tượng xét tuyển:

– Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường TH Lê Lợi, TH Nguyễn Trãi.

– Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở các trường khác nhưng có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Quảng Phú.
Học sinh tham gia dự tuyển phải có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS (Từ 11 đến 13 tuổi). Chỉ tiêu tuyển sinh: 210 em.
4. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 6:

– Sổ hộ khẩu (bản phô tô, không cần công chứng)

– Giấy khai sinh (bản sao)

– Học bạ tiểu học (bản chính);

– Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu của trường)

– Các hồ sơ thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

Lưu ý: HS khuyết tật phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 1. Thời gian tuyển sinh:
  – Nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 26/6/2018 đến hết ngày 5/7/2018.

– Thời gian xét tuyển: Từ  09/07/2018 đến hết ngày 12/7/2018.
– Duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng Giáo dục từ ngày 01/8/2018 đến ngày 10/8/2018 ( theo lịch cụ thể của PGD). Hồ sơ nộp duyệt tuyển sinh gồm có:

        + Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh;

        + Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 – 2019;

        + Biên bản tuyển sinh;

        + Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh;

        + Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2018 – 2019. (02 bản)

Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2018 – 2019.