Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày thứ 7 15/11/2011 đồng loạt các lớp đã tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo.

Hàng năm cứ đến ngày 20-11, toàn xã hội lại có dịp nhìn lại, ghi nhận công lao, vai trò to lớn của các thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, những người “ đưa đò thầm lặng” đã ngày đêm chăm lo cho việc học tập và rèn luyện, tu dưỡng của mỗi học sinh. Trong không khí đó, toàn thể học sinh đang tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng với sự tin cậy, mong muốn của thầy cô giáo. Để thể hiện truyền thống “ tôn sư trọng đạo” theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ngày 15 tháng 11 năm 2014, các lớp  học đã tổ chức tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp để bày tỏ tình cảm kính trọng, biết ơn đối các thầy cô giáo của mình.