Tiện ích tiếng Việt trên Word. Đổi kiểu chữ HOA, thường, viết hoa đầu từ. Đổi bảng mã Font chữ tiếng Việt. Tạo mục lục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là một add-in cho phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word. Tiện tích tổng hợn các chức năng:

+ Đổi bảng mã font chữ tiếng Việt trên Word

+ Đổi kiểu chữ HOA thường trên Word.

+ Tiện ích liên quan đến các phép toán trên Word

+ Tiện ích liên quan đến đoạn văn trên Word (ẩn và hiện một đoạn văn, di chuyển nhanh một đoạn văn)

+ Chia màn hình Word thành hai phần

+ Cài đặt tự động lưu trên Word

+ Chuyển đổi qua lại thước Inches và Centimet

+ Tạo mục lục cho tài liệu văn bản một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

 

Đây là một tiện ích rất hay, nhỏ gọn và miễn phí của tác giả Nguyễn Ngọc Đức dành cho những người thường xuyên sử phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để soạn thảo văn bản.

BẠN CÓ THỂ TẢI TIỆN ÍCH THEO LIÊN KẾT Ở DƯỚI

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

https://tinyurl.com/TIWORDM2022