1.433 học sinh tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2013-2014.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tham gia kỳ thi này có 1.433 học sinh, trong đó có 316 học sinh ở cấp tiểu học, 892 học sinh ở cấp THCS và 225 học sinh ở cấp THPT. Sở Giáo dục đã bố trí 14 Hội đồng coi thi ở 6 cụm thi trong tỉnh, bao gồm các cụm Tp Buôn Ma Thuột, Krông Ana, Buôn Hồ, Krông Pắc, Ea Kar và cụm Krông Năng.

Để dự thi cấp tỉnh, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25 và được Ban tổ chức cấp huyện, thị xã, thành phố chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh. Mỗi học sinh làm bài trong thời gian 30 phút, thời gian thi được thống nhất trên toàn quốc cho từng vòng thi chính thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 theo hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 Theo http://pgdcumgar.edu.vn/