Chương trình nghệ thuật từ thiện Ủng hộ trẻ em khuyết tật

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày thứ 2 25/01/2016 Đoàn nghệ thuật của trung tâm khuyết tổ chức Chương trình nghệ thuật từ thiện Ủng hộ trẻ em khuyết tật.

HÌNH ẢNH TẠI BUỔI BIỂU DIỄN

Quang cảnh buổi biểu diễn

Tiết mục biểu diễn của cô Chung Thị Phi Yến

Cô Phi Yến ủng hộ từ thiện

Học sinh tham gia ủng hộ từ thiện

Thực hiện BQT